Nguyễn Phúc Bảo Châu

Lập trình viên sáng tạo, đam mê và chuyên nghiệp

Tôi là Nguyễn Phúc Bảo Châu, lập trình viên với kinh nghiệm hơn 2 năm làm việc. Tôi chuyên tạo ra các ứng dụng di động đa nên tảng bằng React Native và trang web bằng React.Tôi luôn tìm kiếm những công việc tự do, hãy liên hệ với tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
SummaryProfessional Experience: Build mobile apps with React-Native (Android, IOS), publish apps to App Store and CH Play. Build websites using React, NextJS.I have over 1 year of experience working with Learning Management Systems.
Skills TypeScript (Over 1 year - React, React Native) JavaScript (2 years - React, React Native) Git, Github Swagger, Postman, Teamwork
baochau9xx
My Projects
Total:
Xem thêm
baochau9xx
Contact

Email

chau.02it@gmail.com
Message

Linkedin

baochau9xx
Open Linkedin

Github

chaudev
Open Github

Copyright © 2022 - Nguyễn Phúc Bảo Châu